среда, 12 јуна, 2024
vesti online

De Bozinoff

Rektor Mića dobio „prvu rundu” protiv lista „Svedok”

Zbog povrede časti i ugleda, izdavač lista „Svedok”, vlasnik Vladan Dinić i autor Milivoje Glišić, obavezni da Jovanoviću isplate 100.000 dinara

Mića Jovanović, vlasnik i rektor Univerziteta Megatrend dobio je „prvu rundu” spora protiv lista „Svedok”, njegovog vlasnika Vladana Dinića i bivšeg ambasadora i novinara Milivoja Glišića. Viši sud u Beogradu doneo je posle rasprave prvostepenu presudu po kojoj su, zbog povrede časti i ugleda, „Melon d. o. o.” kao izdavač „Svedoka”, Dinić i Glišić, obavezni da Jovanoviću isplate 100.000 dinara.

Tužilac Jovanović je, inače, za nematerijalnu štetu tražio naknadu od 1.500.000 dinara. Sud je naložio i da se doneta presuda objavi u narednom broju „Svedoka” bez ikakvih komentara.

Prema navodima tužbe , vlasniku Megatrenda čast i ugled narušeni su u tekstu „Vitez Mića od Megatrenda” objavljenom u „Svedoku” 1. oktobra prošle godine kada je kako tvrdi, „izneto niz neistinitih i neproverenih informacija”.

Osvrnuo se u tužbi vlasnik Megatrenda, pored ostalog, na navode Glišića da dobar deo Jovanovićevih međunarodnih priznanja „ima cenu”, a da su „domaće nagrade delom partijske”, kao i da „dvostruki doktor i profesionalni rektor Megatrend univerziteta ne samo što može da dodeli doktorat, nego i da izleči od vampirizma, naročito u početnoj fazi”. Ovakve navode, Jovanović je okarakterisao kao „osporavanje međunarodnih priznanja i počasnih zvanja Jovanovića”. I tu nije kraj…

Zamerio je Jovanović autoru teksta i na navodima da je „sve češće nailazio na ličnost, a sve manje na delo, izuzimajući jedno, ali slavno, štampano na engleskom 2008. u izdanju Megatrenda „Biznis kao umetnost življenja”, a potpisano sa „By Mica Jovanovic de Bozinoff”. Ovakve Glišićeve navode, rektor najpoznatijeg privatnog univerziteta, okarakterisao je kao „osporavanje mogućnosti o eventualnom plemićkom poreklu tužioca…”

Vladan Dinić, vlasnik „Svedoka” kaže za „Politiku” da je presuda koja je doneta „van pameti”, kao i da se u njenom obrazloženju ne navodi zbog čega se oglašavaju krivim.

– U smislu poslednjih događanja u vezi sa Univerzitetom Megatrend, i sumnje u doktorsku disertaciju gospodina Jovanovića, poručio bih svima koji se „kače” sa Mićom Jovanovićem da budu oprezni. Tim pre, što se ovom prvostepenom presudom priznaje da Mića može da leči od vampirizma – kaže Dinić.

Druga stvar, navodi vlasnik „Svedoka”, koja ukazuje na nezakonitosti u postupku jeste činjenica da je promenjen sudija.

– Potpuno mi je nejasno zbog čega je doneta odluka o promeni sudije. Možda je sudija promenjen jer je napravio prekršaj, odnosno što nije odbacio Jovanovićevu tužbu još na prvom ročištu kada se vlasnik Megatrenda i njegovi advokati nisu pojavili na suđenju. Prema važećim zakonskim propisima, u ovakvim slučajevima, tužba se smatra povučenom. Međutim, tadašnji sudija je mimo važećih propisa uspeo da odloži suđenje. U svakom slučaju, Glišić i ja očekujemo da u žalbenom postupku sud ukine ovu besmislenu presudu – navodi vlasnik „Svedoka”.

———————————————-

Kontratužba

Potpisujući se svojim pseudonimom Jovan Mićanović, Mića Jovanović je na portalu Press Online izneo niz uvreda na račun bivšeg ambasadora Glišića, Dinića i novinarske profesije, tvrdi vlasnik „Svedoka”.

– Mi smo zbog toga protiv njega podneli tužbu nadležnom sudu. Ni posle šest meseci nismo dobili poziv za raspravu, a tužba koju je Jovanović podneo dostavljena nam je posle samo četiri dana – navodi Dinić.

———————————————-

Šato de Božinof


(Foto Ž. Jovanović)

Na sudu je bio spor i oko „šatoa de Božinof”, vina koje je ponos podruma Miće Jovanovića. Optužene je Jovanović okrivio i da mu ismejavanjem vinske kolekcije vređaju i oca Božina prema kom je i podrum dobio zaštitno ime. „Dokaz smo popili, ali flaša je ostala”, branili su se Glišić i Dinić na sudu. Na vrhu etikete vina piše na francuskom jeziku Megatrend universite i godina 1989, što bi moglo da znači da je te 1989. berba u šatou grofovske porodice Božinof bila jako dobra. Ispod naziva vina etikete stoji da to vino pripada grupi „cru bourgeois” ali je nevolja što je ta klasifikacija vina uvedena 2010. godine, zbog čega je vlasnik bio veoma veliki vizionar kada je berbu iz 1989. godine uspeo da uvede u tu grupu 21 godinu pre roka. Još je veća nevolja što se na listi od 260 dvoraca, koje imaju vina iz grupe „kru buržua”, ne nalazi i ime dvorca plemenite porodice de Božinof. A možda je rešenje ove enološke misterije sasvim jednostavno – niti ima takvog dvorca, niti takve porodice. A možda se vinar i prosvetitelj samo šalio.

Miroslava Derikonjić
objavljeno: 12.06.2014.