SPECIJALNO ZA „NOVOSTI“

Zbog masovnog nadiranja izbeglica iz Grčke, Vlada u Skoplju je proglasila krizno stanje, na južnom i severnom graničnom pojasu zemlje. Jedinice vojske i policije patroliraju na južnom graničnom pojasu sa Grčkom. Nastojanja su da se fizički spreči nekontrolisano upadanje grupa migranata iz Grčke.

Krizna situacija nalaže ojačavanje kontrole graničnog pojasa, uz angažovanje i vojske na sprečavanju eventaualnih pretnji. Pojačane policijske snage, uključujući i pripadnike jedinica za brze specijalne operacije, sa obe strane granice nastoje da normalizuju situaciju u pojasu na saobraćajnom koridoru 10.

U četvrtak je, pod naletom izbeglica s Bliskog istoka, potpuno blokiran saobraćaj na južnom delu železničkog koridora 10, blokadom pruge na severu Grčke. Više od 4.000 migranata blokiralo je međunarodnu prugu Solun – Skoplje – Beograd. Na železničkom pravcu pomenutog koridora u severnom delu Grčke, zbog blokade izbeglica, „zaglavljene“ su najmanje dve kompozicije teretnih i jedan putnički voz.

OKRIVLjUJU ATINUPortparol makedonskog MUP-a Ivo Kotevski optužio je Grčku da na granici te države ka Makedoniji nije bilo nikakve kontrole, te da je zvanična Atina organizovano transportovala migrante ka Makedoniji. Prema njegovim rečima, do sada je granicu obezbeđivala samo makedonska policija, dok je na spoljnoj granici Evropske unije u Grčkoj nije bilo: – Naprotiv, ne samo što nije bilo nikakve kontrole već smo bili svedoci organizovanog transporta migranata do granice – istakao je on.

Na samoj severnoj graničnoj „poziciji“ Grčke, „na poznatoj koti – 59“, nekoliko hiljada izbeglica u nadirućoj višekilometarskoj koloni nastoji i dalje da uđe na teritoriju Makedonije. Pojačane snage granične policije MUP-a Makedonije nastoje da spreče nadiruću masu izbeglica da nastavi pešačenje prema Đevđeliji.

Sa grčke strane delimičnu podršku u tim nastojanjima pružaju i pripadnici snaga grčke policije. Makedonski granični organi su informisani o nadiranju novih velikih grupa migranata „na putu prema severu“.

Najveći deo novopristiglih migranata su veoma mladi ljudi koji prijavljivanjim graničnim službama Grčke i Makedonije, potvrđuju da „žele da otputuju u zapadnu Evropu“. U tom dramatičnom i sve manje kontrolisanom prilivu migranata na ovom delu balkanskog puta, železnički saobraćaj je pred – kolapsom.

U direkciji „Transporta makedonskih železnica“ je potvrđeno da su u „dramatičnoj situaciji“, jer su iscrpljeni svi raspoloživi kapaciteti za prevoz mase izbeglica koje nadiru iz Grčke, stremeći prema Srbiji i dalje prema centralnoj i severozapadnoj Evropi. Direktor te firme Nikola Kostov je potvrdio da su od susednih zemalja zatražene pozajmice vagona za putničke kompozicije, ali da odgovora – nema.

– Očekujemo još goru situaciju narednih dana, a svi naši resursi su već iscrpljeni – izjavio je Kostov, uz napomenu da „Železnice“ u Makedoniji imaju obavezu održavanja i redovnog domaćeg saobraćaja.

Sada je to, međutim, dovedeno u pitanje. Upozorio je da je ugrožena i bezbednost saobraćaja na pruzi u Makedoniji. U direkciji „Makedonskih železnica“ ne skrivaju bojazan i, kako vele, ne žele ni da pomisle „šta može da se dogodi ako se ostvare najave da će narednih meseci, svakodnevno iz Grčke pristizati po pet hiljada migranata“.

U Đevđeliji na krajnjem jugu Makedonije, sutuacija postaje – alarmantna. Gradonačelnik Ivan Frangov upozorava da je u sadašnjoj situaciji grad pod „opsadom“ izbeglica, da je potpuno „osvojen“ železnički, a u dobvroj meri i autobuski prevoz od, sve agresivnijih, izbeglica. Zato je sve veći problem za domaće stanovništvo da koristi redovan železnički i autobuski prevoz prema Skoplju.

Prema objavljenim podacima UNHCR-a, tokom protekle sedmice u Grčku je stiglo oko 30.000 izbeglica iz Sirije, Iraka, Irana, Avganistana… Od januara, do sada je preko mora na grčka ostrva stiglo više od 160.000 migranata u zbegu prema zapadu Evrope – balkanskom rutom.

ALTERNATIVA I PREKO BUGARSKE

KRIZNA situacija u Makedoniji zasada nije ugrozila odlazak srpskih turista u Grčku, ali ni njihov povratak u Srbiju. Blokada pruge Solun – Skoplje ne utiče na putovanja naših ljudi, jer je procenat onih koji idu vozom zanemarljiv. Ipak, turistički radnici, spremni su da svoje autobuse usmere na alternativni pravac – kroz Bugarsku, ukoliko dođe do nekih većih problema na putnim pravcima između Makedonije i Grčke.

– Najveći broj ljudi iz Srbije ide u Grčku sopstvenim prevozom ili organizovano, autobusima, a putni granični prelaz je udaljen od voznog – kaže za „Novosti“ Aleksandar Seničić, predsednik Nacionalne asocijacije turističkih agencija. – Vozom idu individualno, a to nije ni jedan odsto. Broj turista, iako polako opada, i dalje je veliki, i tako će biti do kraja septembra.

Ipak, oni koji krenu put Grčke, a žele da izbegnu gužvu, mogu da izaberu Bugarsku. Kilometraža je manje-više slična. Ide se preko Niša, ka Sofiji, pa do graničnog prelaza Gradina, ili Kalotina sa bugarske strane. Odatle se ide za Kulatu, mesto koje je granični prelaz između Bugarske i Grčke.

– Iz našeg iskustva možemo da kažemo da je alternativni put kroz Bugarsku solidan i korektan – ističe Ljiljana Sredojević iz turističke agencije „Argus“.J. Su.

ZA SRBE BEZBEDNO

U Ambasadi Srbije u Makedoniji i Generalnom konzulatu Srbije u Solunu je rečeno da nema informacija da je bilo ko od naših građana koji prelaze grčko-makedonsku granicu na putu iz Grčke ili u Grčku imao problema zbog pojačanih mera bezbednosti koje je uvela Makedonija zbog migrantske krize.

– Nemamo informacije da je bilo ko imao problema. Čak i na graničnim prelazima, migranti su neprimetni, oni se prevoze autobusima i drugim sredstvima do Đevđelije, do voza – rekla je ambasadorka Srbije u Makedoniji Dušanka Divjak Tomić u telefonskoj izjavi Tanjugu.