HPK nije učinio ništa pogrešno. Sve optužbe su zlonamerne i u potpunosti izmišljene, tvrdi u pismu javnosti Peter Kamaraš, doskorašnji direktor Železare Smederevo, nakon što je Skupština Železare jednostrano raskinula ugovor o upravljanju sa ovom slovačkom kompanijom.

Povodom optužbi o kršenju ugovora, Kamaraš kaže da je HPK pristao na rigoroznu kontrolu od strane KPMG-a, kao veoma dobro plaćenog mehanizma kontrole Vlade Srbije.

– Ništa, čak ni olovka, nije nabavljeno bez potpisa KPMG, odnosno Vlade – navodi Kamarš. – Nadzorni odbor je u potpunosti kontrolisala Vlada. A NO je bio upoznat sa sadržinom ugovora Železare sa HPK. Mi smo osmislili ovaj sistem odobravanja kao našu zaštitu u slučaju napada neke buduće vlade. Kako mudro to sada izgleda! Finansijske informacije i čak predviđanja su slati u KPMG i Željku Sertiću na mesečnoj osnovi, uključujući predviđanja da će naš obrtni kapital biti niži od sigurnog. Nikakvo kršenje ili bilo koja vrsta drugih problema nije prijavljeno kompaniji HPK od strane KPMG i Sertića nakon toga.

Za gubitke okrivljuje prethodni menadžment.

– Rezultati pod rukovodstvom Bojana Bojkovića i Ivana Miloševića, a pod kontrolom Skupštine Železare Smederevo, Željka Sertića, ministra i de fakto vlasnika Železare, bili su potpuna katastrofa, uprkos povoljnoj situaciji na tržištu – smatra Kamaraš. – Gubici su bili ogromni uprkos dobrom finansijskom okviru, s obzirom na to da je Vlada u decembru uložila 100 miliona dolara u fabriku. (Novosti)