RASPODELA 51 diplomatske nekretnine bivše SFRJ, vredne više od 100 miliona dolara, konačno bi trebalo da bude utanačena u februaru sledeće godine, za kada je zakazan sastanak predstavnika nekadašnjih jugoslovenskih republika.

To je jedan od najvažnijih dogovora postignutih prošle nedelje u Sarajevu, na sastanku Stalnog mešovitog komiteta za pitanja sukcesije, koji je održan posle sedam godina pauze.

Prema dogovoru koji je sklopljen pre više od decenije, iz tog poslednjeg „paketa kvadrata“ Srbija ima pravo na skoro 40 odsto, odnosno 43,6 miliona dolara. Od ukupno 123 diplomatske nekretnine u vlasništvu nekadašnje Jugoslavije, do sada su raspodeljena 72 objekta. Od toga je našoj zemlji pripalo 30 ambasada, rezidencija i stanova koji su procenjeni na 62,2 miliona dolara. Tako bi Srbija, kada se konačno podvuče crta, od sukcesije diplomatsko-konzularne imovine ukupno dobila skoro 106 miliona dolara!

Na sastanku u Sarajevu usvojeno je pet preporuka, od kojih su najvažnije one koje se odnose na imovinu preduzeća i građana. Dogovoreno je da zainteresovane države ovaj problem pokušaju da reše bilateralnim sporazumima i da, dok se to ne desi, ne prodaju i ne privatizuju imovinu koja je predmet sukcesije.

Takođe, dogovoreno je i da se ubrza rad oko ostalih oblasti ugovora o sukcesiji, kao što je zajednički projekat digitalizacije arhivske građe bivše države.

Uskoro bi trebalo da se nastavi posao i oko podele preostalih dugova nekadašnje SFRJ. Procenjuje se da je u trenutku raspada bivša država dugovala skoro 16 milijardi dolara. (Novosti)