NA tenderu za prodaju uskoro bi se moglo naći 10 srpskih banjskih lečilišta. Agencija za privatizaciju je angažovala konsultantsku kuću „Beokoneks“, koja bi trebalo do polovine decembra da proceni kakva je trenutna situacija u specijalnim bolnicama i da predloži modele za njihovu prodaju.

U dokumentu koji izradi savetnik videće se šta je tačno to što se investitorima nudi, ali i koja je cena ispod koje se banje na tržištu ne smeju ponuditi. Konsultantska kuća kojoj je poveren ovaj zadatak napraviće procenu u specijalnim bolnicama Bujanovac, Banja Koviljača, Niška Banja, Zlatibor, Sokobanja, Ribarska Banja u Kruševcu, „Merkur“ u Vrnjačkoj Banji, „Gejzer“ u Sijarinskoj Banji, kao i u Institutu za lečenje i rehabilitaciju u Niškoj Banji i u „Termalu“ u Vrdniku. U ovim lečilištima zaposleno je oko 2.400 radnika.

– Privatizacioni savetnik za 10 banja izabran je polovinom jula, a trenutno je u toku postupak prikupljanja dokumentacije i podataka o specijalnim bolnicama – objašnjavaju u Agenciji za privatizaciju. – Angažovana konsultantska kuća radi na izradi privatizacione dokumentacije, a dalji tok postupka privatizacije navedenih specijalnih bolnica i instituta, koji se nalaze u našem portfoliju, sprovešće se u skladu sa odredbama Zakona o privatizaciji.

Vladan Vešković, sekretar Udruženja banja Srbije, kaže da ova organizacija nije apsolutni protivnik prodaje, ali da se od 2007. godine bori protiv brzoplete privatizacije.

– Neophodno je da se dobro razmisli šta ponuditi na prodaju, a šta ne – ističe Vešković. – Mi smo protiv kompletne prodaje specijalnih bolnica i smatramo da bi država trebalo da ostane većinski partner. Pre tog procesa neophodno je napraviti strategiju razvoja banjskog turizma. Koliko je nama poznato, zasad država nema nijednog ozbiljnog investitora za ova lečilišta. Ukazivali smo na to da polovina banja radi veoma dobro i naš stav je da u njih država treba da ulaže.

Sekretar Udruženja banja Srbije napominje da u većini ovih objekata treba poboljšati smeštaj, ali da mnoge specijalne bolnice od većeg broja gostiju dele i loši putevi, koje bi država trebalo da uredi.

PROTIV SPA-CENTARA

SEKRETAR Udruženja banja Srbije napominje da bi trebalo dobro razmisliti kako će biti sproveden postupak privatizacije banja, jer ne bi bilo dobro da sve one postanu spa-centri.

– Srbija ima dugu istoriju zdravstvenog turizma i ne bi valjalo da banje izgube tu funkciju – smatra Vladan Vešković. – Mađari i Slovenci su od svojih banja napravili spa-centre, a sada nastoje da im vrate i funkciju lečenja. (Novosti)