MOSKVA
OD STALNOG DOPISNIKA „NOVOSTI“

UPRKOS ekonomskoj krizi Rusija je u poslednje dve godine vratila Zapadu više od 200 milijardi dolara duga. Zbog toga će u finansijskoj istoriji savremene Rusije 2014. i 2015. biti zapamćene kao period najbržeg vraćanja kredita Zapadu. Spoljni dug Rusije u julu 2014. je dostigao 732,7 milijardi dolara i bio je znatno veći nego državne rezerve. Za manje od dve godine vraćeno je 30 odsto državnog duga. Zbog toga su se na kraju 2014. devizne rezerve Rusije smanjile za 124 milijarde dolara, a samo u decembru 2014. je prebačeno na zapad 33,42 milijarde dolara.

U novembru 2015. dug Rusije prema Zapadu bio je 522 milijarde dolara.

Zbog niskih kamata u inostranstvu se zaduživala ne samo država, već i banke i velike kompanije. Zbog tih jeftinih kredita u kontinuitetu od 12 godina, ruski spoljni dug je stalno rastao. Jedan broj ruskih banaka je na toj razlici u kamatama godinama dobro živeo. Sve je to išlo dok se Krim nije vratio matici pa je zbog krize na istoku Ukrajine Zapad odlučio da kazni Rusiju uvodeći joj sankcije među kojima su bile i zabrane davanja kredita.

Rusi su shvatili da je vreme da prestanu da se rapidno zadužuju jer se taj novac ipak mora vratiti. Inače, dug ruske države, bez kompanija, iznosi oko 50 milijardi dolara što je za njen potencijal zaista veoma malo. Oko 90 odsto duga odnosi se na banke i državne korporacije gde je većinski vlasnik akcija država kao što je npr. gigant „Gasprom“. Zbog niske cene nafte i gasa svako novo zaduživanje ruskih kompanija samo bi im komplikovalo život.

Ove godine ruski državni dug bi trebalo da se smanji za još 50 do 60 milijardi dolara, pa će ukupna zaduženost Rusije pasti ispod 500 milija (Novosti)