субота, 18 маја, 2024
vesti online

U Idomeniju čeka skoro 10.000 migranata

Na makedonskoj granici u mestu Idomeni noćas je povećan broj migranata i sada skoro 10.000 njih čeka da iz Grčke uđu u Makedoniju, javlja reporter Tanjuga.

Foto: Reuters

Prema podacima UNHCR-a, Lekara bez granica i drugih međunarodnih organizacija u kampu Idomeni sada je između 9.500 i 10.000 migranata, uglavnom iz Sirije i Iraka.

Za migrante iz ratom zahvaćenih područja u prethodna dva dana je skoro obustavljen ulaz u Makedoniju kod Đevdelije, zbog strožih mera kontrole i selektivnijeg porpuštanja. Granicu mogu da pređu samo oni koji imaju potpunu dokumentaciju.

U Makedoniju dnevno može da uđe svega nekoliko desetina ljudi kako bi nastavili put ka Srbiji i zemljama Zapadne Evrope.

U Idomeni, kako je u kampu rečeno Tanjugu, svakog dana dođe između 900 i 1.000 novih migranata i sve je manje hrane i drugih potrepština.

Uprkos tome, u utorak nije bilo nikakvih incidenata. Na grčkoj strani brojni su pripadnici policije, dok makedonsku granicu obezbeđuju jake vojne formacije.

Autobusi dovoze nove migrante i oni odmah staju u duge redove za dobijanje hrane, medicinske pomoći i ostalih neophodnih stvari, kao i šatora za pružanje pomoći porodicama sa malom decom.

Kažu da za sve moraju da čekaju satima i da žele što pre da nastave put ka zemljama Zapadne Evrope.

Mnogi od njih su umotani u đebad i nabijeni u malim šatorima koji su načičakni do same granice. Pojedini pokušavaju da se ugreju uz vatru.

Najveća je gužva kod velikog šatora Međunarodne organizacije za migracije (IOM) gde se vrše kontrole i povremeno propuštaju migranti da pređu na makedonsku stranu.

Takođe, u utorak su tri teretna voza prešla iz Grčke u Makedoniju. (Blic_